گروه ریاضی کاشان مرکزتحقیقات معلمان
 
درباره وبلاگ

زندگی " مجذور " آینه است .زندگی گل به " توان " ابدیت ،زندگی " ضرب " زمین در ضربان دلها ،زندگی " هندسه " ساده و یکسان نفس هاست .زندگی رسم خوشایندی ست .زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ ،پرشی دارد اندازه ی عشق .زندگی چیزی نیست ، که لب طاقچه ی عادت از یاد من و تو برود ...